قیمت انواع پسته خام درجه یک تمام خندان 
اکبری  انس 20-22     قیمت 35000تومان
اکبری انس 22-24   قیمت 34000تومان  
اکبری انس 24-26 قیمت   32500 تومان
احمدآقایی انس 24-26 قیمت 31500تومان
احمدآقایی انس 26-28 قیمت 29500تومان
کله قوچی 22-24  قیمت 32500تومان
کله قوچی 24-26 قیمت 31500تومان
فندقی 28-30 قیمت 30000تومان   
فندقی انس 30-32 قیمت 29000تومان
قیمت پسته شورکرده 1000تومان به قیمتهای فوق اضافه میشود.
مجید محمودی مدیر فروش شرکت خندان پسته سیرجان

منبع : خرید و فروش پسته مستقیم و بدون واسطه |آخرین قیمت پسته
برچسب ها : قیمت ,پسته